Tour

Home PROGRAM Tour

Tour Program (Tentative)

 • 10:00Move to Bulguksa (Temple)
 • 10:30~11:30Bulguksa tour
 • 11:30~11:45Move to Seokguram Grotto
 • 11:45~12:30Seokguram Grotto tour
 • 12:30~14:00Lunch
 • 14:00~14:50Move to Gyeongju National Museum
 • 14:50~16:00Gyeongju National Museum tour
 • 16:00~16:20Move to Daereungwon
 • 16:20~18:00Daereungwon and Cheomseongdae tour
 • 18:00~20:00Dinner (On your own)
 • 20:00Departure to hotel
Bulguksa (Temple)

Bulguksa (Temple)

Seokguram Grotto

Seokguram Grotto

Daereungwon

Daereungwon

Cheomseongdae

Cheomseongdae

Gyeongju National Museum

Gyeongju National Museum

Gyeongju National Museum

Gyeongju National Museum

TOP